ИНСТИТУТИ ТИББИ ВЕТЕРИНАРИИ АКАДЕМИЯИ ИЛМҲОИ КИШОВАРЗИИ ТОҶИКИСТОН

Previous
Next

Таърихи таъсисёбии Институт

Институти тибби ветеринарии Академияи илмњои кишоварзии Тољикистон аз соли 1927 фаъолият намуда, њамчун Озмоишгоњи ветеринарии Сталинобод таъсис дода шудааст ва соли 1931 Институти илмї - тадќиќотї эксперименталии ветеринарї номгузорї гардидааст.

Сипас соли 1932 Стансияи илмї - тадќиќотии ветеринарии минтаќавї ва соли 1933 аз нав ба Озмоишгоњи ветеринарии бактериологии Сталинобод номгузорї шуд.

Соли 1943 дар заминаи озмоишгоњ Стансияи таљрибавии илмї-тадќиќотии ветеринарї таъсис дода шуда, соли 1956 ба њайати Академияи илмњои РСС Тољикистон дохил гардида, Институти илмї-тадќиќотии чорводорї ва ветеринарї таъсис дода шуд.

Дар асоси ќарори Совети Вазирони РСС Тољикистон аз 24 апрели соли 1961, №163 Институти илмї - тадќиќотии ветеринарї аз Институти чорводорї људо карда шуд.

Бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 майи соли 2008, №215 номи Институти илмї - тадќиќотии ветеринарї ба Институти ветеринарии Академияи илмњои кишоварзии Тољикистон номгузорї карда шуд. 

Соли 2020 бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 31 августи соли 2020, №487 Институти ветеринарии Академияи илмњои кишоварзии Тољикистон ба Институти тибби ветеринарии Академияи илмњои кишоварзии Тољикистон номгузорї карда шуд.

Сохтори Институро 4 шуъба (Шуъбаи биотехнология, истењсоли маводи ветеринарї ва татбиќи дастовардњои илмї, шуъбаи паразитология, шуъбаи иттилоот, машварат, таълим ва тайёр кардани кадрњои илмї, шуъбаи касалињои бактериявї ва зоонозњо,) 3 озмоишгоњ (озмоишгоњи вирусология, озмоишгоњи касалињои паранда, занбури асал ва моњї, озмоишгоњи бехатарии озуќаворї ва экология) ќисми ѓизои микробиологї ва љонвархона ташкил медињанд.

Роњбарони институт аз давраи таъсисёбї

Осипян М.Ш. д.и.в., солњои 1943 - 1944, Синельникова Г.П. д.и.в.,  солњои 1944-1947, Денисенко И.Ф. д.и.в., солњои 1947-1955, Заикин Д. д.и.в., солњои 1955 - 1959, Фарсыханова С. д.и.в., солњои 1959-1961, Онуфриев В.П. д.и.в. солњои 1961-1963, Пустовой И.Ф. д.и.в., солњои 1963-1984, Белкин Б.Л. д.и.в., солњои 1984-1988, Мустаќимов Р.Г. академики АИКТ, д.и.в., профессор, солњои 1988-1993, Сатторї И.Т. академики АИКТ, д.и.в., профессор, солњои 1993-2005, Мирзоев Д.М. академики АИКТ, д.и.в., профессор, солњои 2005-2014, Мањмудов К.Б. н.и.в. солњои 2014 - 2017 институтро роњбарї намуданд.

Роњбарии институтро аз соли 2017 то инљониб н.и.в Атовуллозода Раљабмурод Атовулло ба уњда дорад.