ИНСТИТУТИ ТИББИ ВЕТЕРИНАРИИ АКАДЕМИЯИ ИЛМҲОИ КИШОАРЗИИ ТОҶИКИСТОН​

Директори Институти тибби ветеринарии Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон

1.1. Институти тибби ветеринарї, дар асоси ќарори Совети Вазирони РСС Тољикистон аз 24 апрели соли 1961, №163 ташкил карда шуда, дар итоати бевоситаи Академияи илмњои кишоварзии Тољикистон мебошад.

Мутобиќи ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 8 июли соли 2017, №342 ва аз 31 августи соли 2020, №487 ба Оинномаи Институти тибби ветеринарї таѓйиру иловањо ворид карда шудааст.

1.2. Соњибмулки муассисаи давлатии илмии Институти тибби ветеринарї (минбаъд Институт) Њукумати Љумњурии Тољикистон ба њисоб рафта, маќоми идоракунии ваколатдори он дар шахсияти Академияи илмњои кишоварзии Тољикистон (минбаъд АИКТ) мебошад.

1.3. Институт - маркази асосии тадќиќоти илмии Љумњурии Тољикистон дар соњаи тибби ветеринарї мебошад.

1.4. Институт дар асоси Оинномаи мазкур амал карда, аз њисоби буљети давлатї маблаѓгузорї карда мешавад ва шахси њуќуќї мебошад.

1.5. Институт фонди Оинномавї, воситањои асосию гардишї ва дигар фондњоро, ки мутобиќи соњаи кори худ созмон медињад, доро мебошад.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон