ИНСТИТУТИ ТИББИ ВЕТЕРИНАРИИ АКАДЕМИЯИ ИЛМҲОИ КИШОАРЗИИ ТОҶИКИСТОН​

ШӮРОИ ДИССЕРТАТСИОНӢ 6D.KOA-054

Элон оид ба ҳимояи Қаюмова Марҳабо Узаковна

Таърихи интишори диссертатсия

31.08.2021

Аризаи унвонҷӯ ба номи роҳбари муассиса оид ба ҷойгир намудани диссертатсия дар сомона

Нашр шудааст 31.08.2021

Қарор оид ба қабули диссертатсия ба ҳимоя

Нашр шудааст 30.08.2021

Хулосаи коммисияи экспертӣ

Нашр шудааст 30.08.2021

Маълумотномаи санҷиши антиплагиат

Нашр шудааст 30.08.2021

Руйхати интишороти унвонҷӯ

Нашр шудааст 30.08.2021

Матни диссертатсия

Нашр шудааст 31.08.2021

URL-нишонаи ҳимояи рисола тариқи онлайн

http://

Намуди диссертатсия

Номзадӣ

Насаб, ном, номи падари унвонҷӯ

Қаюмова Марҳабо Узаковна

Номи диссертатсия

Ҷанбаҳои экологию эпидемиологӣ ва эпизоотологии токсокароз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Хулосасаи муссисае, ки дар он диссертатсия иҷро шудааст

Нашр шудааст 30.08.2021

Рамзи ихтисоси илмӣ

03.02.11- Ангалшиносӣ

Соҳаи илм

Биологӣ

Муассиса

Муассисаи давлатии «Пажўњишгоњи тибби профилактикии Тољикистон»

Автореферат

Нашр шудааст 02.11.2021

Эълон дар сомонаи КОА Ҷумҳурии Тоҷикистон

Натиҷаи ҳимоя

Нашр шудааст

МАЪЛУМОТ ОИД БА МУҚАРРИЗОНИ РАСМӢ ВА ТАҚРИЗҲО

Тақризи роҳбари илмӣ

Нашр шудааст 31.08.21

Маълумот оид ба роҳбари илмӣ

Нашр шудааст 31.08.2021

Тақризи муқарризони расмӣ

Нашр шудааст 22.10.2021

Нашр шудааст 22.10.2021

Ризояти муқарризони расмӣ

Нашр шудааст 31.08.2021

Нашр шудааст 30.08.2021

Маълумот оид ба муқарризон

Нашр шудааст 31.08.2021

Нашр шудааст 30.08.2021

Тақризи муассисаи пешбар

Нашр шудааст 10.12.2021

Маълумот оид ба муассисаи пешбар

Нашр шудааст 02.11.2021

Тақризҳо ба автореферати диссертатсия 1. 2. 3. 4. 5.

Нашр шудааст 16.10.2021

Файли ҳуҷҷатҳои иловагӣ

Маълумот барои мукотиба

Номи муассиса

Институти тибби ветеринарии Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон

Суроғаи муассиса

734005 ш.Душанбе, кучаи А. Қаҳҳоров 43

Телефони муассиса

227-51-92

E-mail

sulaimon.habibi@mail.ru

Рӯз ва вақти ҳимояи диссертатсия

25 декабри соли 2021 соати 10:00

Толор

Маҷлисгоҳи институти ветеринарӣ

Бо қарори Коммисияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикситон дар назди Институти тибби ветеринарии Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон шӯрои дисертатсионии миллӣ 6D.KOA-054 барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз руи ихтисосҳои зерин фаолият менамояд:

·       6D120100-Тибби байторӣ;

·       6D060700- Биология.

Фармоиш аз 12 июни соли 2019, №136/шд

Маълумот барои тамос

Дар асоси Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон,
№ 215 аз 2 майи соли 2008 Институти илмӣ-тадқиқотии ветеринарии Тоҷикистон ба Интситути ветеринарии Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон номгузорӣ карда шуд.

ш. Душанбе, кӯчаи Қаҳҳоров, 43

(+992 37) 227-51-92

info@instveterinari.tj